• A-medlemsskab

  DKK3.000,00
  A-medlemsskab er for dem, der praktiserer akupunktur, og som vil være Registreret Alternativ Behandler (RAB) indenfor akupunktur
 • B-medlem

  DKK3.000,00
  B-medlemskab er for dig, som vil praktisere akupunktur, men ikke lever helt op til kravene som A-medlem. Som B-medlem er ansvarsforsikringen inkluderet, men du er ikke RAB-registreret. For at blive optaget som B-medlem kræves, at du har minimum 200 undervisningstimer eller lektioner i anatomi og fysiologi, og minimum 100 undervisningstimer eller lektioner i patologi og farmakologi. Man kan højst oppebære B-medlemskab i 4 år. Bestyrelsen har mulighed for at dispensere for dette.
 • P-medlemsskab

  DKK600,00
  For at blive optaget som passiv-medlem kræves, at man er indforstået med foreningens formål, og at man tidligere har praktiseret akupunktur i minimum 2 år.  Man må ikke praktisere akupunktur som P-medlem. Passiv-medlemmer har adgang til foreningens arrangementer, medmindre bestyrelsen misbilliger dette. P-medlemmer er ikke valgbare og har ingen stemmeret. Man kan oppebære P-medlemskab under orlov, sygdom og ved pensionering. Kontingent for P-medlemskab fastsættes hvert år på foreningens generalforsamling.
 • S-Medlem

  DKK0,00

  Du kan blive studenter-medlem af DA , hvis du er i gang med en uddannelse på en af vore godkendte skoler.

  Dit studenter-medlemskab er gratis. Du kan dog kun være gratis medlem, så længe du er aktiv studerende på en godkendt skole, og kun til max 6 mdr efter forventet afsluttende eksamen. Når du har bestået DA/PA-eksamen, kan du overgå til A- eller evt B-medlemskab.

  Som medlem får du:

  • mulighed for at deltage i DA´s årsmøde. Du er dog ikke valgbar og har ikke stemmeret ved vores generalforsamling.
  • mulighed for at deltage i DA´s efterårskursus og andre kurser.

  Du er dog ikke omfattet af vores ansvarsforsikring.

  Du må ikke annoncere med medlemskab af DA