Retningslinjer for opsætning af kurser på DAs hjemmeside

DA godkender som udgangspunkt efteruddannelser og kurser – til opsætning på DAs hjemmeside – såfremt kurset:

  1. omhandler efteruddannelse indenfor TCM regi, og ikke allerede er kendt basisviden fra TCM grunduddannelsen.
  2. henvender sig til primært til  TCM akupunktører
  3. underviseren er TCM akupunktør
  4. Skal omhandle relevant efteruddannelse i TCM ift diagnose og/eller behandling af TCM relaterede (anerkendte) redskaber
  5. lever op til rigtig udregning af RAB point. De gives 1 RAB point pr afholdt lektion. En lektion er på 45 min pr. time. Pauser, frokost mv. som ikke er undervisning kan ikke tælle som RAB point.

(Derudover kan en udbyder få opsat maksimum 10 antal kurser af gangen pr. udbyder).

Kurser skal altid forbi DAs bestyrelse til godkendelse, inden det afholdes, og DA forbeholder sig ret til at afvise et kursus, for at tilgodese kvalitet og relevans for DA’s medlemmerne. Hvis kurset ikke er godkendt af bestyrelsen som TCM relevant inden afholdelse, kan Du ikke være sikker på det kan tælle som efteruddannelse ifht. RAB.

Ønsker du et kursus ud til medlemmerne i Danske Akupunktører, skal du sende kurset til Jan Lasota på [email protected], hvorefter han ligger kurset op på hjemmesiden.

For at bibeholde sin RAB registrering, skal man deltage i efteruddannelse svarende til min. 52 timers/lektioner inden for de sidste 3 års periode.
Efteruddannelse defineres ved at man opnår nye færdigheder samt fornyer, opdaterer og udvider sin faglige viden inden for TCM.