S-Medlem

DKK0,00

Du kan blive studenter-medlem af DA , hvis du er i gang med en uddannelse på en af vore godkendte skoler.

Dit studenter-medlemskab er gratis. Du kan dog kun være gratis medlem, så længe du er aktiv studerende på en godkendt skole, og kun til max 6 mdr efter forventet afsluttende eksamen. Når du har bestået DA/PA-eksamen, kan du overgå til A- eller evt B-medlemskab.

Som medlem får du:

  • mulighed for at deltage i DA´s årsmøde. Du er dog ikke valgbar og har ikke stemmeret ved vores generalforsamling.
  • mulighed for at deltage i DA´s efterårskursus og andre kurser.

Du er dog ikke omfattet af vores ansvarsforsikring.

Du må ikke annoncere med medlemskab af DA

Varekategori:

Beskrivelse

For at blive optaget som studie-medlem kræves, at akupunkturuddannelsen er påbegyndt.

Studie-medlemmer kan højst være S-medlem i 6 måneder efter studiets afslutning. Herefter må man overgå til A- eller B-medlemskab eller udmeldes.

Studie-medlemmer har adgang til foreningens arrangementer, men er ikke valgbare og har ingen stemmeret. S-medlemmer er ikke omfattet af DAs erhvervsansvarsforsikring. Man må ikke annoncere med medlemskab af DA.