Persondatapolitik – danske akupunktører

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Danske akupunktører er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Danske Akupunktører

Jellingvej 34, 7100 Vejle, Danmark

CVR Nr.34637881

TLF Nr. 50 88 83 00

Email. [email protected]

Som en naturlig del af foreningens aktiviteter indsamler og behandler Danske Akupunktører personoplysninger, som er omfattet af gældende regler om databeskyttelse.

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er beskrevet nedenfor:

Når du tilmelder dig vores elektroniske nyhedsbrev:

Vi indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn
 • E-mail

Vi anvender oplysningerne til:

 • Nyhedsformidling og information om tilbud, kampagner, kurser, arrangementer m.v.
 • Målretning af indhold, så vi sikrer størst mulig relevans for dig, og skåner dig for information, du ikke har interesse i.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er dit samtykke, som du har givet eller giver ved din nytilmelding.

Vi gør her særligt opmærksom på, at du har ret til når som helst at forlange dine oplysninger slettet, når de alene er afgivet i forbindelse med tilmelding til vores elektroniske nyhedsbrev.

Når du opretter dig som Medlem i forbindelse med køb af medlemsskab, varer eller tjenester i vores web-shop:

Vi indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn / firmanavn
 • Adresse
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Evt. cvr-nummer
 • Betalingsinformationer

Vi anvender oplysningerne til:

 • Ekspedition, fakturering af bestilte medlemsskab, varer og tjenester.
 • Eventuel kreditvurdering, hvis kontokøb er på tale.
 • Opsamling af købsdokumentation i vores online kundecenter (så du selv kan finde købskvitteringer ved eventuelt behov for garantireparation eller andet for dig relevant formål).
 • Opfyldelse af dokumentationskrav fra revision og offentlige myndigheder.
 • Evt. fremsendelse af information som opfølgning på dit køb.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er – ud over dit samtykke – oplysningernes nødvendighed for opfyldelsen af ovennævnte formål og myndighedskrav.

Når du bruger vores hjemmeside:

Vi anvender cookies og andre almindeligt kendte værktøjer (Google Analytics, Google Tag Manager m.fl.) for løbende at kunne forbedre den generelle funktionalitet og din oplevelse af vores hjemmeside.

Indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af vores hjemmeside er beskrevet her:

Website cookies

Vores hjemmeside indsamler, anvender og behandler ikke personfølsom information.

WordPress (Vores website) anvender følgende cookies:

”WP-login er en ”vedvarende cookie”. Den indeholder krypteret information om brugernavn og password, såfremt du burger log-in funktion på web sitet. Denne cookies levetid er 1. måned, og den vil derfor blive slettet 1. måned efter du sidste gang brugt log-in på vores hjemmeside.Denne cookie bruges til at huske dig når du vender tilbage til vort site, så du ikke behøver logge in igen.

”WP-VisitDate” er en vedvarende cookie der indeholder information om hvilken dato du sidst besøgte hjemmesiden, og den anvendes til statistiske formål.Denne cookie har en 1 årig levetid og slettes derfor 1 år efter dit seneste besøg på vor hjemmeside.

”WP-VisitorID” er en vedvarende cookie. Den indeholder et unikt ID som siden har dedikeret dig ved dit besøg på sitet. Den anvendes til statistiske formål. Denne cookie har en 1 årig levetid og slettes derfor 1 år efter dit seneste besøg på vor hjemmeside.

Google Analytics

Som de fleste andre websites, burger vores site Google Analytics (GA) til at måle bruger interaktion. Vi bruger disse data til at måle antal brugere af vort site, for bedre at kunne forstå hvordan vores brugere finder os, hvordan de bruger vores hjemmeside, og for at vi kan forstå brug mønstret på vores hjemmeside.

Selvom GA registrerer data såsom din geografiske placering, computer/enhed, browser og operativsystem, er der ingen af disse data der identificerer dig for os.

GA registrerer også din IP adresse hvilket kunne blive brugt til personlig identifikation af dig , men Google giver ikke adgang til denne information.

Vi betragter Google som en 3 parts data processor. GA bruger cookies, hvilke er beskrevet på Google’s developer guides.

FYI bruger vores website analytics.js implementering af GA.

Disabling cookies funktionen i din internet browser forhindrer GA I at måle din besøgshistorik på vores hjemmeside.

Medlemmers uddannelser

Vi indsamler følgende oplysninger:

 • Fag
 • Uddannelse
 • Sted
 • Dato
 • Time/RAB point
 • Fil dokumentation

En del af kravene for at være medlem af Danske akupunktører’s forening, er at holde sine uddannelser og kurser opdateret. Disse data’er bliver lageret på en lukket sikker server og bliver brugt til at bestyrelsen kan holde øje med at den enkelte overholder kravende om RAB point vedlige.

Klinik på kort

Vi indsamler følgende oplysninger:

 • Klinik navn
 • Adresse
 • By
 • Postnummer
 • telefon nummer
 • Email
 • Hjemmeside adresse
 • Video link
 • Logo/billede
 • Beskrivelse/åbningstider

Disse oplysninger bruges til at det enkelte medlem kan tilføje og reklamere for sin klinik for Danske akupunktører’s hjemmeside. Hvis det vælges, kan man benytte sig af den direkte kontakt formular, som en patient kan benytte til at tage direkte kontakt til den pågældende klinik. Den pågældende kontakt via email, lagres ikke hos Danske akupunktører, men hos den enkelte klinik ejer.

Hvis du ansøger om oplægning af kursus:

Vi indsamler følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Sted
 • Emne
 • Beskrivelse
 • Pris

Vi anvender oplysningerne til:

Vurdering af dit kursus kvalificere sig, i overensstemmelse med de krav som vi stiller til at reklamere for dette kursus

Såfremt dit kursus ikke overholder dit krævede retningslinjer hos os, vil oplysningerne blive slettet, medmindre du udtrykkeligt giver samtykke til, at de kan gemmes i en nærmere bestemt periode.

Generelt:

Overførsel af personoplysninger:

Overførsel eller deling af dine personoplysninger kan ske til med Danske akupunktører, såfremt det er nødvendigt for at yde dig den bedst mulig service.

Herudover vil dine personoplysninger ikke blive overført eller delt.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi kan ikke sige noget generelt om, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger, da det afhænger af, til hvilket formål oplysningerne er indsamlet. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på fremtidig relevans i forhold til det formål, hvortil oplysningerne er afgivet, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret. (Eksempelvis vil vi ikke opbevare cpr-numre afgivet med henblik på ansøgning om finansiering, da de ikke er relevante eller nødvendige for Danske akupunktører, når de er videregivet til relevant finansieringspartner).

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.