Kontakt Etisk juridisk råd

– hvis du vil klage over en behandling som er udført ved et medlem af Danske Akupunktører.

Danske Akupunktører er en brancheforening som har ret til, at registrere alternative behandlere inden for Akupunktur. i 2004 gav Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed  brancheforeninger log til, at registrerer deres medlemmer som RAB (registrerede alternative behandlere).  Loven giver alternative behandlere, som opfylder nogle fastsatte krav mulighed for at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB). Denne titel styres af brancheorganisationerne, hvor de enkelte medlemmer har en del krav de skal efterleve; men også foreningen i sig selv, skal opfylde en del regler. Et af den er, at en patient altid skal kunne komme i kontakt med Etisk Juridisk råd. Kontakt etisk judæisk råd, hvis du f.eks. vil kalde over en behandling som er udført ved et medlem af danske akupunktører. Etisk juridisk råd er et afhængigt råd, som ikke er tilknyttet bestyrelsen eller andre i foreningen, og skal håndterer eventuelle klager fra patienter. De skal undersøge om medlemmerne overholder foreningens regelsæt for god klinisk praksis eller gældende lovgivning. Hvis man vil klage over et medlem skal den være etiske juridisk råd i hænde senest 2 år efter klagens hændelsestidspunkt, herefter er sagen forældet.  Bestyrelsen kan også videresende klager til Danske Akupunktører’s etisk juridisk råd og behandles hurtigst muligt.

Alle medlemmer af Danske Akupunktører skal efterleve både den danske sundhedslovgivning og vedtægterne fra Danske Akupunktører, samt altid udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit faglige virke.

Klage over et medlem af Danske Akupunktører udfyldes herunder, ved at trykke; kontakt etisk juridisk råd.

Vi tilstræber på at have en hurtigst mulig sagsbehandling.

Viser der sig senere at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget, er det adgangsgivende til en genoptagelse af sagen.
Vi  henviser i øvrigt til Vedtægter for Etisk Råd.

8 + 6 =

Har du nogle spørgsmål?

Står du og har nogle spørgsmål til os? så er du mere en velkomme til at kontakte os via denne kontakt formular, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.