Klager fra patienter

Klage over et medlem af Danske Akupunktører udfyldes herover.

Etisk Juridisk Råd skal behandle klager fra patienter den behandling, de har fået af en af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis eller gældende lovgivning.

Senest 2 år efter klagens hændelsestidspunkt.

Klager af denne art videresendes til Danske Akupunktører’s etisk juridisk råd og behandles her efterhurtigst muligt.

Vi tilstræber på at have en hurtigst mulig sagsbehandling.
Viser der sig senere at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget, er det adgangsgivende til en genoptagelse af sagen.
Vi  henviser i øvrigt til Vedtægter for Etisk Råd.