Vigtig meddelelse til alle medlemmer i Danske Akupunktører!

Vi har pr. dags dato modtaget opsigelse fra forsikringsselskabet Mølholm! Dette vil sige at du/I fra d.d. ikke længere kan få refusion fra dette forsikringsselskab, når I behandler de patienter, der er forsikret i dette forsikringsselskab.

Man har valgt at opsige Danske Akupunktører, da Mølholm er opkøbt/overtaget af Gjensidige forsikring, og her har man sine egne samarbejdspartnere! Dette medfører at I fra d.d. ikke kan få refusion fra Mølholm forsikring.

Med Venlig hilsen

Formand

Jens Christian Christensen