Generalforsamling i Danske Akupunktører 31 oktober 2020 kl 14:00

Dagsorden

Velkomst v/formanden

 

Valg af dirigent.

 

Bestyrelsen foreslår Susanne Diekema.

 

 Valg af referent og stemmetællere.

      Bestyrelsen foreslår Anja Kofoed Larsen

 

1.                          Formandens beretning v/ Jens Christian Christensen  Formandens beretning 2020

2.                         Supervisionsudvalgets beretning v/Lars Nielsen supervisionsudvalgets beretning 2020

3.                         Sekretariatets beretning v/Lars Nielsen Sekretærens beretning 2020

4.                         IT- beretning v/Jan Lasota Referat fra IT 2020

5.                         Skoleudvalgets beretning v/Mustafa Ceran Skoleudvalgsberetning 2020

6.                        Arrangementudvalgets beretning v/Lars Nielsen Arrangementudvalgets Beretning 2020

7.                        Forskningsudvalgets beretning v/Lars Nielsen forsknings udvalgets beretning 2020

 

Spørgsmål og kommentarer

 

8.Etisk juridisk nævns beretning v/ Thomas Borgå.

Spørgsmål og kommentarer

 Indkomne forslag.

 

Ingen.

 

 4. Regnskab og budget:

           – Regnskab for det forgangne år fremlægges og bringes til afstemning på Generalforsamlingen

 

4.1 Kontingent for 2021: 

             A-medlemmer: kr. 3.400,-

             B-medlemmer: kr. 3.400

             P-medlemmer: kr. kr.650

             S-medlemmer: gratis.

             Æ-medlemmer: gratis.

 
–      Budget for indeværende år fremlægges og bringes til afstemning

 5. Valg til Bestyrelsen

 
         Formand – vælges for 2 år i lige år –
       Jens Christian Christensen genopstiller ikke til posten som formand.
       Bestyrelsen forslår i stedet for Karina Rundquist som formand.

         Næstformand er ikke på genvalg – vælges hvert 2. år i ulige år

                                  

                                  3 bestyrelsesmedlemmer:

 

                                  Lars Nielsen modtager genvalg

 

                                  Mustafa Ceran modtager ikke genvalg

–      Her foreslår bestyrelsen Brian Kames
 

                                  Else Dollerup Møller modtager ikke genvalg

–      Her forslår bestyrelsen Marianne Keldgård
 

                   2 suppleanter hvert år, som vægtes efter stemmeantal.

                                                                 Nuværende er :

                                 1. suppl. Charlotte Kurzon

                                 2. suppl. Bente Repstork

 

 6. Etisk juridisk nævn:

 
 

                                 Thomas Borgå

                                 Bo Stentoft

                                 Finn Lippert

 

                                 1. Suppl Inge Eskholm

                                 2. Suppl. Der skal vælges en ny

 

 Medlemmer/suppleanter af etisk juridisk nævn kan ikke have andre tillidshverv i foreningen.

 Nævnet konstituerer sig selv.

 

7. Supervisionsudvalg:

                  Udvalgsformand:

                                 1.suppl. Der skal vælges en ny

Udvalgets formand er til enhver tid et udpeget medlem af bestyrelsen,  der udpeges på første møde efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

 

8. Skoleudvalg – Uddannelsesudvalg:

                                                                 Udvalgsformand –

1. suppl.

Udvalgets formand er til enhver tid et udpeget medlem af bestyrelsen,  der udpeges på første møde efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

 

9. Arrangementsudvalg:

 

                                 Formand:

1.suppl. Anja Kofoed Larsen
 
Udvalgets formand er til enhver tid et udpeget medlem af bestyrelsen,  der udpeges på første møde efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

10.Forskningsudvalg:

 
Formand:
1.suppl  Iben Klausholm

 

Udvalgets formand er til enhver tid et udpeget medlem af bestyrelsen,  der udpeges på første møde efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

11.  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Vedtægtsændring 2020 forslag

12. Revision

 

Klaus Duedam – modtager genvalg

Anette Røddik – modtager genvalg

                                      

1 suppleant

                                       

 Eventuelt

 

                                           Afslutning

                                                                                                               OBS OBS OBS !!!

Der vil blive sendt en nyheds mail ud om hvordan man deltager på Generalforsamingen via online-portalen ZOOM.