Dette er en orientering fra Styrelsen for patient sikkerhed, hvis du er registret som sundhedsfaglig (eks. Sygeplejerske)

Vi skriver for at orientere jer om, at det er tid til den årlige gebyropkrævning for det sundhedsfaglige tilsyn for 2020. Vi sender derfor fakturaer til alle behandlingssteder, der er registrerede og dermed omfattet af tilsynet. Vi har også skrevet et udkast til en nyhed, I kan sende til jeres medlemmer, hvis I vurderer, at det er nødvendigt. Denne er vedhæftet mailen.

 Baggrunden for opkrævningen

Fakturaerne sendes, da det er lovmæssigt vedtaget, at styrelsens sundhedsfaglige tilsyn finansieres ved, at alle behandlingssteder betaler et årligt gebyr. Gebyret dækker udgifterne til tilsyns- og registreringsordningen.

Størrelsen på gebyret afhænger af, hvilken kategori behandlingsstedet er registreret i samt af behandlingsstedets omsætning.

Gebyrerne for 2020 er:

Årlig omsætning
(i 2020 pris og lønniveau)
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5
Over 51.409 kr. 11.476 kr. 7.653 kr. 4.205 kr. 2.368 kr. 2.029 kr.
25.706-51.409 kr. 5.738 kr. 3.927 kr. 2.103 kr. 1.184 kr. 1.014 kr.
Under 25.705 kr.  0,- kr. 0,- kr. 0,- kr. 0,- kr. 0,- kr.

 Hvor sendes fakturaerne hen?
Hvis et behandlingssted i forbindelse med registrering har angivet et EAN-nummer, vil fakturaen blive sendt hertil. Er der ikke opgivet et EAN-nummer, så vil et behandlingssted med CVR-nummer få tilsendt fakturaen som digital post til virksomhedens e-boks. Et behandlingssted uden CVR-nummer, vil få tilsendt fakturaen via e-mail.

Vi har tidligere oplevet, at nogle behandlingssteder, særligt de mindre, ikke er opmærksomme på, at deres virksomhed har en selvstændig e-boks. Derfor kan det være vigtigt at gøre jeres medlemmer opmærksomme på det. Det fremgår også af vores hjemmeside, at fakturaen sendes til virksomhedens e-boks.

 Opkrævning på baggrund af registrerede oplysninger
Behandlingsstederne opkræves på baggrund af de oplysninger, de selv har registreret i Behandlingsstedsregistret. Hvis der er oplysninger på fakturaen, der ikke er korrekte, skal behandlingsstedet opdatere deres oplysninger via selvbetjeningsløsningen og efterfølgende tage kontakt til styrelsen, hvis de ønsker en ny faktura.

De mest stillede spørgsmål til gebyropkrævningen, kan ses på styrelsens hjemmeside, www.stps.dk/gebyr, hvor der også kan læses mere om reglerne for registrering og gebyret.

Ubetalte fakturaer vil efter 3. rykker blive oversendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, hvorfor det er vigtigt, at behandlingsstederne tager kontakt til os, hvis de mener at have fået en fejlagtig faktura.

 Spørgsmål til faktura eller registrering
Ved spørgsmål til faktura eller registrering af behandlingssteder, kan styrelsen kontaktes på vores hotline på 72 28 67 00 eller på[email protected].

Der kan også læses mere om det risikobaserede tilsyn på styrelsens hjemmeside, samt findes svar på mange spørgsmål vedr. registrering på siden www.stps.dk/registrering.

Med venlig hilsen

 Nina Liebermann Green

AC-medarbejder

Hotline telefon: 72 28 67 00

[email protected]

Styrelsen for Patientsikkerhed / Danish Patient Safety Authority

Autorisation, Analyse & EU Sygesikring

Islands Brygge 67

2300 København S

T + 45 72 28 66 00

[email protected]