Så er vi her igen – Det offentlige, herunder sundhedsstyrelsen, har nu meldt ud hvilke brancher, der kan åbne på mandag!

Denne liste omhandler ikke branchen “Akupunktører” – men Sundhedsstyrelsen mener at vi er med – vi er bare “puttet” ind under en rubrik, der hedder:

“Øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier”.

Hvad vi som akupunktører, skal lægge i det, tja……….? Men ikke desto mindre, så er alt lagt over under Erhvervsstyrelsen, der måske i løbet af dagen i dag lægger den endelige afgørelse op! – Dette var i hvert tilfælde den melding, jeg/vi fik da vi var i kontakt med dem!

Så indtil videre bedes I alle lige slå “koldt vand i blodet” – vi vil løbende holde jer ajour med udviklingen i det omfang vi får noget at vide.

Så ja, det er spændende, men væbn jer med tålmod og så husk i øvrigt at nyde dagen..

Pas godt på jer selv!

På bestyrelsens vegne,

Jens Christian Christensen

Formand