Kære alle.

Vi håber, at I har det godt sundhedsmæssigt og er sluppet fri af de forskellige smittekilder rundt omkring.

Danmark og danskerne står nu i en meget alvorlig situation. Ikke kun i sundhedsmæssig henseende, men i høj grad også i økonomisk henseende.

Coronavirussen har, som I alle ved, ramt vores lille, ellers skønne land hårdt og efterhånden er det vist svært at finde et sted i hele Verden, der ikke er blevet ramt.

Alle danskere og alle virksomheder er blevet kraftigt påvirket af situationen. Her tænkes på mange forskellige restriktioner, frivillige lukninger, tvangslukninger, ændret adfærd og meget mere.

Vi er således hos os i Danske Akupunktører særligt bekymrede over for de mange medlemmer, der har valgt at gøre en stor samfundsnyttig indsats i form af en karriere som selvstændige. Det vil sige personer, der driver deres virksomhed med eller uden ansatte enten som et enkeltmandsfirma eller måske i selskabsform.

Vi frygter og er meget kede af, at der i Danmark vil komme formentlig i tusindvis af virksomheder og virksomhedsejere, der går konkurs inden effekterne af Coronavirussen er overstået måske om et års tid eller hvad ved vi. Vi ved det i alle tilfælde ikke hos os i danske Akupunktører. Det er jo et af de åbne spørgsmål, da både sygdomsudviklingen og adfærdsændringer m.v. spiller ind.

Vi vil gerne forsøge at hjælpe til med, at Du og din klinik kommer igennem krisen med så få skrammer som overhovedet muligt.

Regeringen forsøger i samarbejde med resten af Folketinget af afhjælpe de værste økonomiske udfordringer for virksomheder og virksomhedsejerne.

Der er således allerede vedtaget en del hjælpepakker og flere vil uden tvivl komme til.

Her nævnes lige resultatet af nogle af hjælpepakkerne, der som det vil fremgå primært vedrører en kortere periode.

Selvstændigt erhvervsdrivende, der betaler B-Skat får en udskydelse af B-Skatteraterne i april og maj måned. Disse to rater skal i stedet betales i juni og december måned, der ellers plejer at være fri for B-Skatterater. Man kan måske sige, at “pausemånederne” juni og december flyttes frem til april og maj.

A-Skat og Arbejdsmarkedsbidrag, der tilbageholdes hos medarbejdere i forbindelse med lønudbetalinger i april kvartal udskydes i fire måneder. For eksempel skal A-Skat og Arbejdsmarkedsbidrag vedrørende lønudbetalinger i april måned som hovedregel først betales den 10. september 2020. (31. august for større arbejdsgivere).

Ovennævnte ændringer er udelukkende for at forbedre likviditeten. Der er også gennemført ændringer for at hjælpe på driften.

Der er mulighed for i en tremåneders periode at opnå løntilskud for hjemsendte medarbejdere. Det giver nok sig selv, men den hjemsendte må naturligvis ikke udføre arbejde for virksomheden og medarbejderen skal også selv bidrage i form af en uges feriedage eller lignende. Tilskuddet er på 75% for månedslønnede (max. kr. 23.000 pr. medarbejder) hhv. 90% for timelønnede (max. kr. 26.000 pr. medarbejder).

Den indtil nu senest tilføjede hjælpepakke er meget vigtig og bevirker, at der kan opnås en vis løndækning til en selvstændig erhvervsdrivende. Herudover er der tilskud til omkostningerne hvis omsætningen er faldet væsentligt. Tilskuddet er i sagens natur meget større hvis virksomheden er tvangslukket.

I kan få lidt inspiration til støtteordninger m.v. på følgende link.

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/

Vi medsender også oplysninger om hjælpepakke til virksomheder hentet på www.skat.dk

Derudover medsendes en orienteringsskrivelse direkte fra Skat vedrørende B-Skatterater i 2020. For de fleste vil den nuværende økonomiske situation uanset forskellige hjælpepakker desværre nok resultere i en lavere indtjening end tidligere forventet. For de personer, der betaler B-Skatterater er det derfor særdeles fornuftigt at foretage en eventuel nødvendig justering af forskudsopgørelsen. Når effekterne af virussen så ændrer sig i løbet af en periode kan det være fornuftigt igen at vurdere om forskudsopgørelsen er på det niveau, som du mener er realistisk. Forskudsopgørelsen må nemlig meget gerne ændres mange gange på et år.

I skal lige være opmærksom på, at  der hele tiden kommer justeringer og nye ordninger, hvilket gør at de kan være meget svært at bevare overblikket. I bedes derfor også meget gerne selv være helt opmærksomme på de regler, der specifikt vedrører jeres virksomhed.

Blot for god ordens skyld nævnes den forvirring, der let opstår når en minister oplyser om en plan om et tilskud. Den efterfølgende politiske proces i forbindelse med at opnå et politisk flertal og derefter få loven vedtaget kan nogle gange resultere i større eller mindre justeringer. Til syvende og sidst er det naturligvis loven, der gælder.

Når der sker mere og når hjælpepakken for vores vedkommende bliver frigivet, hører I lige fra os igen

Med venlig hilsen

jens Christian Christensen

Formand