Som alle ved, blev vi nødt til at udsætte vor Generalforsamling på ubestemt tid på grund af COVID 19. I den forbindelse er der opstået et problem, der skal løses her og nu, og som vi ikke kan udsætte!

Vores hidtidige sekretær har IKKE ønsket at genopstille til Generalforsamlingen, hvilket hun har meddelt bestyrelsen for et par måneder siden. Da hun ikke længere kan se sig selv i jobbet, har hun bedt om at blive fritaget fra nu af! – Dette er bestyrelsen gået med til og har i den forbindelse kun at sige Else tak for et par gode og inspirerende års samarbejde. Håber så meget at Else må blive glad for at være blevet fritaget for sekretærjobbet her pr . den 31. marts 2020.

Vi har så overgivet sekretærjobbet til Lars Nielsen, der jo allerede i dag sidder i bestyrelsen som Supervisionsformand. Lars har indvilget i at overtage jobbet midlertidigt, indtil vi igen kan afholde Generalforsamling, da det jo er Generalforsamlingen, der skal vælge ny sekretær!

Det er lidt af en øvelse at balancere imellem de forskellige tiltag, der jo er nødvendige, for at dagligdagen skal kunne fungere, især når vi jo ikke kan få det afgjort og stemt igennem på Generalforsamlingen.  Så vidt det kan ses nu, vil der ikke blive truffet yderligere beslutninger, der er Generalforsamlings afgørelser; men vi ville i dette tilfælde gerne fritstille Else, da hun jo for et stykke tid siden bad om at blive fritaget ved næste Generalforsamling!

Så fremover og indtil Generalforsamlingen besidder Lars Nielsen 2 jobs i bestyrelsen, nemlig såvel  Supervisionsformand og som MIDLERTIDIG sekretær.

Håber I alle kommer igennem denne COVID 19 tid uden al for mange knubs.

Pas nu rigtig godt på jer selv og hinanden.

På bestyrelsens vegne,

Jens Christian Christensen

Formand