Kære kolleger!

Efter at have fulgt udviklingen i COVID 19, føler bestyrelsen sig nu nødsaget til at komme med en udmelding omkring foreningens holdning til at anbefale enten fortsat at holde åbent eller at lukke de næste 14 dage.

Ifølge de nyeste oplysninger fra Corona hot-line påpeges det bl.a. at:

“Akupunktur klinikkerne er i den private branche og har ikke livstruende opgaver, så derfor anbefales det at holde lukket.”!

– På baggrund af ovenstående oplysninger er det bestyrelsens opfordring til vore medlemmer, at de i de næste 14 dage holder lukket – først og fremmest for at passe på jer selv, men i lige så stor grad for at udvise sammenhold i branchen! Det er et stort skridt, men et vigtigt skridt!- Så derfor skal det understreges igen og igen – Dette er ikke et påbud, men en anbefaling om også at udvise samfundssind.
Vi er kede af dette skridt, men anser det for at være nødvendigt i den situation, Danmark er i nu!

På bestyrelsens vegne

Jens Christian Christensen
Formand