Nu nærmer foråret sig så småt og det medfører at vi jo også nærmer os vores Forårsseminar og vores Generalforsamling, hvilket vi i bestyrelsens glæder os rigtig meget til, både fordi vi så igen får muligheden for at være sammen med jer alle, men også til at få et fagligt input (efteruddannelse), som jo er så væsentlig en del for os alle! 

Apropos fagligt input, ja så er vi jo kommet i den situation, at STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED nu har krævet at få et indblik i, hvordan vi i DANSKE AKUPUNKTØRER “styrer” kontrollen af Efteruddannelse fra hvert enkelt medlem og om hvert enkelt medlem også overholder reglerne om efteruddannelse – som man jo ved, så skal hvert enkelt medlem jo opretholde og overholde kravet om 52 timers efteruddannels over en 3-årig periode. Dette er desværre kommet bag på nogle af vore kolleger, der stadig mangler at “lægge” efteruddannelse ind på deres egen profil, hvilket ikke er godt, da vi i løbet af en uge SKAL indberette (fremsende) til STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED, en liste over hvem der har taget hvilke kurser og hvornår! – Har man ikke fået lagt sine efteruddannelser ind på sin profil  for  2017- 2018 -2019  eller mangler man timer, så så vil man automatisk ryge fra et A-medlemsskab til et B-medlemsskab,     ( hvor I så mister jeres RAB-bevilling), så derfor – DET ER NU –  at alle skal få lagt sine kurser ind på ens egen  profilen, så opfordringen herfra skal lyde på, at ALLE nu skal blive færdige med dette!

Og når I nu er inde på jeres profil, ja så bedes I (læses: skal) huske på at få lagt jeres data ind på jeres klinik på kort, da dette også er et KRAV fra STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED, der er desværre nogle, der stadig ikke har fået dette gjort???

Ved godt, at det er ret så meget arbejde, der skal til for at være medlem at en “interaktiv” forening, men dette er nu en gang et krav for at foreningen kan leve op til de krav, der bliver stillet fra det offentlige!

 Og nu til noget helt andet, Forsikringsselskabet TOP  DANMARK har nu færdigarbejdet et rigtig godt tilbud til medlemmerne omkring Klinikforsikring, som man, fra forsikringsselskabet, vil komme rundt med til de enkelte medlemmer her i løbet af foråret, dejligt for alle, da der virkelig er noget at hente her.

Til orientering kan det også meddeles, at der har været afholdt 2 dialogmøder med de “andre RAB-foreninger” ( 22 foreningen) med det formål at man vil forsøge at lave “et fælles talerør” ud til det offentlige, – til medier og politikere -, således at vi “indenfor den alternative behandling” også vil bliv hørt. Vi har gennem rigtig lang tid været udelukket fra dette, da man ikke har villet høre på den enkelte forening, derfor dette tiltag.

Dette var og er vel i og for sig det væsentlige af det, der rør sig i øjeblikket! 

Og så lige en opfølgning af facts: For det første STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED skal indenfor 1 uge have en liste over ang. hvem der efterlever kravet om efteruddannelse – DERFOR kære venner,  er det NU, I skal blive færdige med at uploade jeres efteruddannelser. For det andet skal I, der mangler dette, sørge for at få lagt data ind omkring jeres klinik på kort, da dette også er et krav fra STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED! For det tredje skal I huske at melde jer til vores Forårsseminar og vores Generalforsamling snarest muligt.

Til slut vil vi gerne ønske jer et dejligt forår og husk så at passe godt på jer selv og hinanden.

De bedste hilsner

På bestyrelsens vegne,

Jens Christian Christensen