Kære medlemmer,

Mange tak for de mange fremmødte og den gode stemning til sidste Efterårsseminar.

Vi havde som sidst en tilfredshedsundersøgelse besvaret af alle deltagerne efter endt seminar, og takker for tilbagemeldinger.

Det glæder os at svarene var overvejende “tilfredsstillende” og “meget tilfredsstillende”, og vi tager gladelig alle jeres kommentarer og ideer til os:-) 

Det er altid motiverende at høre fra jer medlemmer, der jo i den grad alle er med til at forme og udvikle foreningen, og bestyrelsen fortsætter med stadig iver på at forbedre Danske Akupunktører på mange fronter.

Vi vil hermed gerne opfordre jer til at sende forslag til Tema og evt Undervisere til næste seminar i foråret, der som vanligt afholdes sammen med vores Generalforsamling 18. og 19.4.

Der er foreslået følgende Temaer:

– bevægeapparatet
– blodtryk/kredsløb
– hudproblemer/sygdomme

Ved valg af tema og undervisere tager vi naturligvis udgangspunkt i forskellige behandlingsmæssige TCM indgangsvinkler. Herunder kunne også være ernæring og tilskud, om end denne gang med udgangspunkt i mere hands-on, som ønsket fra sidste seminar:-)

Ønsker til Tema og Underviser indsendes til [email protected] senest 13/12-19 kl. 12:-)

Med ønsket om at I alle må få en skøn julemåned,

Venligst

Bestyrelsen/ Else, sekretær