Nyhedsbrev!                                                                                                                                    November 2019

Ja, så kom vi så langt. Vi har nu afsluttet vores Task-Force arbejde mede at inddrive manglende kontigenter på medlemmer, der ikke har betalt i op til 2 år, hvilket vi alle er meget lettet over!

Hvorfor er det så, at der er nogle medlemmer, der ikke har betalt?

Det kan skyldes mange ting:

  • enten at man ikke har kunnet finde ud af at betale
  • at systemet ikke har været tilstrækkelig
  • at man måske ikke har haft fornødent overskud
  • at man har overvejet at stoppe som akupunktør
  • at man lige havde ”glemt” at betale
  • eller
  • at man bare ikke ville og dermed prøvede at køre på ”frihjul”

Alt i alt har det for os i Task-Force gruppen været noget af en opgave, men til sidst lykkedes det os da at komme igennem.

Resultatet er blevet, at:

– der er mange, der af en eller anden grund har ønsket at ”stoppe” som medlem i Danske        –                      Akupunktører,

– der er mange, der har fundet ud af, at det ikke længere var rentabelt for dem at være                                    akupunktør,

– der er nogle, der er stoppet p. gr. af alder

og endelig

er der nogle, der bare har siddet det faktum overhørigt, at de mangler/manglede at betale for                  kontingent gennem  2 år?

 

Sidstnævnte gruppe er blevet rykket indtil flere gange og er nu blevet overdraget til vores advokat, der vil køre inkasso-sag på dem. Hvorfor så det – jo fordi det jo er de mange, der troligt hvert år har betalt, der nu er blevet dem, der er ”taberne” i det store spil – og det må ikke være sådan i Danske Akupunktører – Du kan ikke få del i fællesskabet, i forsikringerne, i Koda/Grammex og så videre, med mindre du også vil yde dit – det er kun retfærdigt overfor alle os andre!

– Og derfor kan vi nu frigøre mere tid til andre ting også, derfor er Nyhedsbrevet også kommet på banen igen – dette skulle gerne fremadrettet komme en gang om måneden, således at alle kan blive informeret om nyheder og derudover holde sig informeret om hvad der sker i foreningen.

Nu til noget helt andet, hvor var det dejligt at opleve den entusiasme og det fællesskab der udspillede sig på vor Efterårsseminar!

Dette var noget af et tilløbsstykke og så var det jo ovenikøbet særdeles aktuelt, al den stund at der jo var landsindsamling til Kræftens bekæmpelse samme uge, som vi kørte vor Efterårsseminar under fællestitlen,

Cancer og Kemo

Vi havde nogle rigtig gode indlæg og fik da også en rigtig god respons via vores valueringsskema, som I alle var så velvillige til at udfylde efter det sidste programsatte punkt, nemlig Joakim Hauser.

Så ja, alt i alt en særdeles god og lærerig dag i det ”fynske”.

Hvad der ellers er på ”tapetet” i øjeblikket, kan bl.a. nævnes en møderække med alle de andre RAB-foreninger, 23 foreninger i alt var inviteret og 19 mødte op til mødet! Man vil her prøve at skabe en fælles enhed, der skal repræsentere ”Alternativ behandling” i det offentlige rum, her tænkes specielt på èn stemme overfor pressen, èn stemme overfor myndighederne osv! – Dette tiltag ser vi alle på som noget positivt, således at vi måske kan ”spille lige op” med f.eks Andreas Rudkjøbing, formand for praktiserende læger, der gennem flere måneder har kørt en hetz på det alternative.

Og så her til sidst, men ikke mindst, så er vi nu ”kommet i hus” med vores hjemside – og ja, det har ”været op ad bakke”, meget ”op ad bakke” men nu er den endelig på plads, hvilket er en stor lettelse of os alle i bestyrelsen og til stor glæde for os alle i foreningen fremadrettet.

Så set tilbage på året siden GF i april, ja så har der været ikke så lidt at ”rive i” for bestyrelsen, hvorfor denne måske nogle gange har været lidt svær at komme i kontakt med – nu er det heldigvis overstået og vi ser med ”ro i sindet” fremad og glæder os allerede til at vi skal ses igen til april – her vil I selvfølgelig blive holdt løbende orienteret gennem det månedlige ”nyhedsbrev”.

Håber så meget at I alle må få en fantastisk dag!

Jens Christian Christensen

formand