Der er blevet fortaget en større oprydning på siden, alle de data vi fik sidste år vedr. uddannelsesbeviser er nu gennemgået og derfor fjernet igen. Alle A-medlemmer som levede op til efteruddannelsemv. er blevet 0-stillet. Pr. 31/12. 2018.
I skal være logget ind, som medlem for at uploade nye efterudannelses beviser.

På Generalforsamlingen i april 2019 blev det vedtaget at alle RAB-medlemmer skal have min 10 timers efteruddannelse pr. år  og stadigvæk skal man over en 3 årlig periode have 52 timer. Så vi skal kun uploade efteruddannelsestimer i fremtiden, samt førstehjælpsbevis, der stadig er hvert andet år, det skal fornyes.
Hvis du er i tvivl om hvilke efterudannelses timer der gælder kan du se på foreningens vedtægter som finder her : https://danskeakupunktoerer.dk/vedtaegter Det er mere specifikt §4 stk A6, A6.2.

Det har også medført oprydningen at vi alle har fået nye medlems nr. Grundet ændring i vores medlems tal er at der har været rod med flere medlemmers indbetaling eller mangel på samme. Der er blevet slettet medlemmer som ikke længere er/var berettet til at opnå medlemsskab, så derfor har vores IT-programmør været nødt til at sætte medlemsnr. i liste orden.

Så fremadrette skal vi kun uploade kurser fra og med i år. Efteruddannelses perioden løber fra 2019,2020 og 2021, det er der vi alle skal have de 52 timer, men man skal huske, at fremadrette er der tale om min. 10 timer om året og 52 timer over en tre-årig periode.

Med venlig hilsen Supervisions udvalget