1.     Velkomst

Til stede: alle til stede.

 

 

2.     Nyt siden sidst

 

Presse JC: haft korrespondance til M H vedrørende RAB ordning.

 

IT Tine – webmaster – kommer her med på dialog. Manglede at få klarlagt hvordan det skulle have virket oprindeligt i praksis. Ikke været nemt at gennemskue. Har formået at få ryddet op i nogle ting. Lige nu et dilemma med hvorvidt vi fortsætter med Membership2 eller WooCommerce. Hun deltager senere i aften på Skype.

 

Priser mm bliver lagt ind af Jan, når hjemmesidens platform er helt klar.

 

LN fremadrettet vedligehold af siden? JL finder tilbud og email-korrespondance frem for aftale.

 

Sekretariat

Få henvendelser på medlemstelefon som har været ikke-medlemmer.

 

Tilmeldinger til seminar, se under punktet seminar.

 

Supervision

Medlemmer kan kun uploade i pdf-format. Beviser fra 1/1-2019 skal ligges ind og gælder 3 år frem. Herefter slettes beviserne automatisk på siden. Hjemmesiden kan ikke indeholde så meget data. Lars får notifikation når der uploades. Relevante beviser ligger ellers i Dropbox. Supervision laver optælling over 3 års periode. JL ikke en 5 års periode, for at undgå at de der kommer skævt ind på perioden tilgodeses? LN kan ikke administreres anderledes systematisk.

 

Efteruddannelse: 10 timer årligt og mindst 52 timer over 3 år.

 

Månedsbrev påkræves (af formanden) for at påminde de forskellige krav. JC ikke været muligt med den nye hjemmeside. LN: det har altid virket. Månedsbrev vigtigt primært for at opdrage medlemmet i at informationer på hjemmesiden er tilgængelig. JC laver fremover

 

Skoleudvalget: Oplæg fra skole. Godt møde. Mange interesserede. De har blot et ønske fra skolen, om nye studerende kan få kontingent til halv pris. JC ikke vedtaget noget om dette i vedtægterne. LN: kan blive studiemedlem de første halve år gratis efter uddannelsen færdig – hvis er blevet medlem inden uddannelsens ophør. Og i forhold til anden forening, er det billigere da anden forening kræver eksamen til kr. 1000 som start.

Anden skole sendt undervisningsplan. Er godkendt af MC. Meldt tilbage at et bestyrelsesmedlem kommer forbi og ordner resten JC og MC følger op på det sammen.  

 

MC henvendelser vedrørende forsikringer. Undersøger om uarbejdsdygtighed, og andre (Dakobe) dækker at elever må arbejde derhjemme. JC skal kigge op. Følger op på.

 

Inkasso: 8 medlemmer sendt afsted til inkasso. JC sender navne til EM så de sættes på B-medlemskab.

Pr. 30-6 egenkapitalen tilbage hvor var førhen.

Regnskab sendes ud på hjemmesiden af JC tilgængelig for medlemmerne.

                     

3.     Efterårsseminaret

 

Underviser: Mange læger kunne ikke, ville gerne, andre ikke intereseret. Pt ingen læger tilgængelig. MC prøver sidste læge i morgen. Ellers forslag til akupunktør Joakim Hauser.

MC sender den på FB gruppen når på plads – EM kopierer det som oplæg/email til alle medlemmer.

 

23 tilmeldte, herunder 2 ikke-medlemmer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer husk at tilmelde.

 

EM laver beviser til udlevering efter endt undervisning på seminaret.

 

EM fået henvendelse: kan en studerende/ikke-medlem der vil deltage i seminaret.

 

Det 1/2 års regnskab, der aftaltes på sidste GF, fremlægges på hjemmesiden til medlemmerne inden seminaret.

 

EM Oplæg til medlemmer – ”Husk at tilmelde inden 1/10 for early bird – samt info om undervisere”.

 

Den ene der har tilmeldt sig førstehjælp informeres om at holdet ikke kommer op. EM giver besked og refunderer.

 

Udstillere på plads. Fakturaer sendt ud via Dinero af Susanne Ehlers. Navne på udstillere ligger i Dropbox.

                     

4.     Eventuelt

 

Skype med Tine – webmaster: løsning på alt bliver automatiseret. Bliver ændringer, der skal specialprogrammeres. 95% kan gøres. Ikke alt er samlet og giver mening fra sidste webmaster.

 

Modulet ”Bliv medlem”

 

Membership 2 kommer i WooCommerce som et køb. Kan lave automatisk fornyelse. Dog ved betalingskort ændring, skal man putte medlemskabet i kurv igen. Hvis ikke betaler vil de ligge der som inaktivt medlem. JC skal have den meddelelse så kan afmelde medlemmet hos forsikring, KodaGramex, RAB osv. Tine bekræfter at administrator for besked.

 

Membership2 kan ikke bruges fremadrettet, da ikke kan opdateres. Kan manuelt flyttes, men ”gamle medlemmer” skal gøre det manuelt via kurv, da systemet ikke kan overdrage kortbetaling. Tine undersøger hvornår man kan sende påmindelse ud.

Kun 1 plugin mangler at blive korrigeret fra sidste webmaster :-))

 

 

Grafiker DA logo: efter EM rykket adskillige gange. Til sidst afblæst ordren efter aftale med JL. JL går selv videre med at lave logo andetsteds.

 

5.     Afslutning

 

Næste møde ifm seminar – fredag 25/10 i Middelfart.