Referat af bestyrelsesmøde 14.5.2019

Velkomst

Alle til stede på Skype. EM referent.

Nyt fra hver enkelt

JC: aftale med Lene, nye IT udvikler. Programmør begyndte sidste uge – udkast sikkert klar om 14 dage. Programmøren vil gerne tilrette til lidt mere moderne. Sagt ok fra alle i bestyrelsen. JL, MC gerne mere brugervenlighed. EM gerne kontaktinfo på foreningen i bunden af siden igen samt især mere synlig link til kontaktinfo på bestyrelsen. EM sender dette til JC pr. mail, som går videre med det.

MC: Har sendt kontakt til skoler der opfylder RAB, og har allerede fået svar fra enkelte. MC efterlyser liste over RAB skoler. JL er behjælpelig med liste. Skoler efterspørger besøg og giver gerne studieplaner, undervisningsmateriale og gerne kontrol. Fint med så gode samarbejdspartnere. Under endelig aftaler med og besøg på skolerne vil DA fremligge krav til skolerne; herfra godkendes de.

Til de skoler er udelukkende arbejder ud fra ETCMA vil MC tage kontakt og referere til indholdet af besøget hos sundhedsministeren, som blandt andet er overbevist om at en autorisation har meget lange udsigter, da hun mener der er 7-8 forskellige standarder af skoler.

ETCMA: mails fra dem. Er inviteret til hyggeaften med ETCMA repræsentanter. JC har ikke betalt regningen endnu for fornyet abonnement. Alle enige om at vi melder os ud med det samme. MC melder sig ud af ETCMA.

Nyhedsbrev herom til medlemmerne udformes over Dropbox og MC og EM sender det ud over hhv FB og hjemmesiden.

Møder aflyste, selv årsmøder, Sundhedsministeren siger at det ikke bliver relevant i mange år fremover, 10.000 kr. hvert år.

LN: hjælper stadig medlemmer med uploads. Melder stadig fejl 404, selvom det er uploaded, og kan ikke ses under Medlemssiden, men kan ses under Mine Uddannelser.

LN Sender nyhedsbrev ud med info, når vedtægterne er offentliggjort.

JC/JL referere til mødet med Ellen Nørby: Efter vi har gjort dem opmærksomme om alle foreninger er forpligtige til at sende referat og vedtægter ind, kan hun ikke svare på hvorvidt alle foreninger gør det. Hun beder om navne på de foreninger, der ikke opfylder RAB. Vi kan intet bevise, så ingen navne. Det må Styrelsen selv finde frem til ved at spørge de andre foreninger ind til arbejdsprocedurer for at sikre medlemmer har nok efteruddannelser, sender referat af GF og vedtægter. Påmindels om denne mulige brist i systemet er hermed givet videre til minsteriet og skriftlig klarlagt ved referat af mødet.

EM:

Nyt Dropbox: dokument/vejledning for godkendelse, oprettelse, ændring og sletning af medlemskab oprettet i Dropbox, for at sikre fremtidig tydelig trin. Kig det gerne og vend løbende tilbage. Tager den op igen på næste møde

Bruger/Membership: JL hvilken bruges til at oprette medlemmer og ændre medlemskab? Snakker de sammen JL. Ved ikke. JL registrerer dem kun i Membership 2. JL og JC går alle medlemmer igennem Membership vs Bruger, når alle opkrævninger er overstået.

Vedtægtsændringer kommer på plads sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed og sat på hjemmesiden på torsdag, efter møde over Skype med JL. Sidste kommentarer til referatet kom fra formanden i sidste uge.

Opkrævninger: mange videresendt til Taskforce fra de medlemmer der har skrevet til [email protected], [email protected] og over kommentarer over hjemmesiden. Betaling for 2018 ikke over betalingsmodulet? Håber ikke, da det misligholder betalingsfrister fremadrettet.

Beviser fra seminar – ikke lagt over? JL brugt din underskrift på min, hvilket godtages. Medlemmerne skal kontakte os ved manglende bevis.

Mike: adgang eller ikke adgang til hjemmeside? Har 3 profiler åbne. Jeg sletter alle hans 3 profiler (MoM, Ilnova og SFF drev), når JC gir besked. Har sletter ham fra FB

 

JL:

Ikke sket så meget. Masser betaler, og finder ud de ikke er medlem. JL opretter dem under Membership. Invoice ligger, men spørgsmål stadig. Vil stadig forstyrre enkelte og så sikre så mange penge som muligt.

100.000 er kommet ind i april måned. 92 medlemmer mangler pt.

LN & EM hentyder til problematikken i at Bruger og Membership 2 – skal være identiske og ligeligt opdateret, da LN ellers ikke kan følge Supervisionen. Også obs på at underrette LN ved ændring og oprettelse af medlemskaber, for at kunne følge op på Supervision. Sikrer ensrettethed senere, som føromtalt ved at JC og JL samstemmer de to.

 

Jan sender invoice, der kan trykkes på. Gir fejl ved medlemmer – mest fejl 40. Enkelte vender tilbage.

  1. Når slettet medlemmer husk at få RAB bevis og underrette forsikringer.

Spørgsmål vedrørende inkasso vender JL og JC med Per, inden sender dem ud.

Kassererposten / JC: Susanne Ehlers har været i Italien, først hjemme i weekenden. EM sendte mail sidste uge til JC vedrørende papirer til Sydbank, som det er JC der skal indlevere.

EM kontingentforhøjelse er fra ? JC fra 1. januar.

Møde med FDZ

FDZ fremlagt 2 datoer, som vi ikke kan. LN foreslår at det ligger ifm DA bestyrelsens sommermøde d. 24.-25.8. JC foreslår datoerne for FDZ.

Koda/Grammex?

Spørger om vi vil med. De får ikke svar, da vi med sammen med FDZ og andre laver fælles beslutning.

Datoer for de næste bestyrelsesmøder

18.6 Skype

Sommermøde i bestyrelsen

24.-25.8. JC finder sted og melder tilbage.

Resten af datoerne aftales på sommermødet.

Eventuelt

Efterårsseminar 26.10 (bestyrelsesmøde 25.10). JC finder lokalitet, og giver besked til bestyrelsen, hvorefter vi melder det ud til medlemmerne.

Indtil næste møde: hoved i blød ift foredragsholdere og agenda. JL foreslår fx akupunktur ifm kræft og kemo. MC og EM ligger meningsmåling ud til medlemmerne med deadline indenfor ca 2 uger. Følger op på det næste bestyrelsesmøde.

Afslutning