Efter at “Task-Force” nu har færdiggjort deres arbejde, er resultatet  at der (desværre) er uforholdsvis mange medlemmer, der ikke har betalt for deres medlemsskab for såvel 2018 og for 2019. – Dette er desværre en konstateret kendsgerning, hvorfor vi i bestyrelsen har ageret på dette!

Der er blevet sendt fakturaer ud  (over 100 stk) på de manglende kontingentindbetalinger, nogle har modtaget 1 og andre har modtaget 2 fakturaer, alt efter om man mangler at betale for et år eller for to år. – Disse fakturaer har en sidste betalingsdato på, hvorfor man opfordres til at betale inden udløb! Sker dette ikke rettidigt, vil man efterfølgende modtage en “rykker”, der også har en sidste rettidig betalingsdato. Dette kan og bør man ikke ignorere, al den stund at man jo har kørt på frihjul i op til 2 år og har fået “gratis forsikring, gratis Koda/Grammex og endelig har man haft lov til at reklamere med, at man er RAB-godkendt akupunktør”. Alt dette har man fået, fordi ens kolleger har betalt for en, hvilket jo ikke er retfærdigt! – Skulle man “glemme” at betale rykkeren, ja så man en ny “rykker” – denne har en meget kort betalingsfrist og betaler man ikke her, bliver man overgivet til inkasso, hvilket vil give det enkelte medlem en ekstra regning på kr. 700,- der vil blive lagt oveni det skyldige beløb.

Så derfor kære medlemmer og kolleger, bestyrelsen vil rigtig rigtig gerne, om I ikke vil være så rare at få ordnet jeres udestående med foreningen, så vi alle kan komme videre med det, der er betydende for os alle i branchen, nemlig hvordan vi får flere patienter!

Håber så meget på jeres forståelse for ovenstående og ser frem til at alt det bliver lagt bag os.

PÅ bestyrelsens vegne

Jens Christian Christensen