Referat Bestyrelsesmøde den 16. januar 2019 – Congres-centret i Odense

 

Velkomst: alle til stede.

 

Nyt fra hver enkelt

It

JL følger op op strammer endnu engang op på opgradering og korrigering af fejl ved IT via Mike

Påmindelse til Mike sendt igen vedr direkte link på hjemmesiden til Etisk Juriske nævn. JL sendt påmindelse til Mike

JL sendt påmindelse til Mike om anden adgang for ansøgere til medlemskab.

 

Kasserer

Ansvarsfordeling ved udbetalinger og styr på bilag: går efter anmodning nu kun igennem EM (ik JC og AKL)

Budget for 2019 (laves af EM og JC i samarbejde med Susanne Ehlers)

Enighed for konsulentarbejde indtil april for kasserjob. Vedtaget.

Betalingsmodul: kasserer kræver fremadrettet at det kører samt mulighed for at lave en reel legitim faktura og kreditnota samt mulighed for rykkergebyr og bedre styring på betalinger.

 

Kassseren forslår anmoder om Dinero fremadrettet, hvilket i øvrigt er billigere og bedre. Bestyrelsen bestemmer sig for at køre Dinero så snart de der står til at betale, har betalt. EM/JL tager det videre. EM sætter Dinero op.

 

Taler kontigentforhøjelse pga forhøjet omkostninger og generel prisudvikling (JC og EM laver budget til næste møde i samarbejde med revisor Susanne Ehlers.

 

Sekretær

Vedtægtsændring og reguleringer i forhold til procedurer for indmeldelser og udmeldelser.

JC påminder endelige udmeldte i bekræftelse af udmeldelse at:

De skal huske at unsubscribe næste mail/nyhedsbrev

 

Forslag til Rabbevis elektronisk og sendes ud årligt med årstal.

 

Skoleudvalg

Mangler et møde, der rykkes for den kommende uge.

Udarbejder plan for foredrag med fremlæggelse af medlemsfordele, historik og pris.

MC sender kontrakt ud til øvrige bestyrelsesmedlemmer til godkendelse.

Mere nyt til GF i forhold til forslag til vedtægtsændringer.

Mere fokus på indenlands end udenlands aktiviteter pt.

Supervision: medlemmer er stadig meget i tvivl om krav til efteruddannelser. Max 18t indenfor andet alternativ behandling – tror medlemmerne at det stadig er gældende da stået på gml hjemmeside – men står ikke i vedtægterne.

Vedtægtstilføjelse ift uddannelselskrav og udbyder.

Det skal pointeres at der tælles i lektioner (a 45min excl pauser og frokost) ikke i timer af 60min med alt incl. Præciseres i form af forslag til vedtægtsændringer til GF.

 

Forskningsudvalget / LN

Har lagt forskning ud på hjemmesiden.

Forårsseminar

Undervisere m.m (skal vi have en mere langsigtet plan for emner til vore seminarer) Forslag til Spor 1 og Spor 2 med enighed i bestyrelsen. MC tager fat i underviserne

Tilmeldelse lagt op? JL sender priser og indhold for tilmelding op til opsætning hos Mike

 

Generalforsamling

Vedtægtændringer LN skriver forslag relateret til supervisionsudvalget, EM skriver iht medlemspligter mm. JC går videre med vedtægtsforslag ift ETCMA/RAB

Genopstillinger. Alle ønsker at genopstille.

Ønsker vi nye ansigter på de forskellige tillidsposter? Nej ikke umiddelbart.

Kontingent. I henhold til at der blandt andet ikke har været prisregulering de sidste minimum 5 år er bestyrelsen enige om en kontigentforhøjelse. Der stilles forslag til forhøjelse på kr. 300, dvs kontigent på kr. 3300,00

Honorarer

Budget: JC og EM tager over til Susanne Ehlers.

Informationsflow på hjemmesiden (hvem lægger hvad ud?). Månedsbrev fra formanden, andre nyhedsbreve efter behov fra de udvalg, der finder det nødvendigt.

 

Indkomne forslag: ingen fra andre medlemmer.

 

Evt. EM: husk alle at sætte gode overskrifter på mails, så det er nemt at finde tilbage og følge op de mange mails.

 

JC retter CVR info på Virk.dk

 

Fremtidig 1 fysisk møde i kvartalet, og ellers Skype efter behov.

 

Næste møde er 19/2 over Skype, herefter fasteligges fysiske møder – 1 for hvert kvartal.