Lige før valget blev udskrevet, spurgte Forskning.dk folketingets sundhedsordførere om, hvilken rolle akupunkturen skal spille i den nærmeste fremtid. Fem sundhedsordførere svarede. De er generelt positive og Liselott Blixt, DF, mener endda at patienterne skal kunne vælge akupunktur frem for smertestillende medicin. Stine Maiken Brix, EL, mener, at det er vigtigt, at der forskes mere i metoder hvor der ikke er store pengeinteresser bag. Jane Heitmann, V, pointerer, at akupunktur stort set er uden bivirkninger og mange mennesker giver udtryk for, at de har stor gavn af akupunktur. Daniel Rugholm, C, mener, at det er vigtigt, at vi fortsætter med at undersøge hvilke ikke-kirurgiske metoder, der i fremtiden kan bruges i det danske sundhedsvæsen.

Nederst i artiklen kan du læse sundhedsordførernes svar i fuld længde.

Næsten alle indlagte patienter ønsker akupunktur efter operation

Mange danske patienter er interesseret i at modtage akupunktur efter operation

Undersøgelse: For at afgøre om danske patienter ønsker at have mulighed for at modtage behandling med akupunktur under indlæggelse, blev der sidste år gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 500 patienter i opvågningsstuen. 84 pct. af patienterne har besvaret spørgeskemaet. 81 pct. var interesserede i at modtage behandling med akupunktur mod kvalme og smerter. Ud af disse var 54 pct. interesserede i at modtage behandling med akupunktur før almindelig medicinsk behandling, og 94 pct. var interesserede i at modtage akupunktur som supplement til konventionel behandling, i hele deres indlæggelse på hospitalet.

Læge og akupunktør Ruth Kirkeby har lavet undersøgelsen Many patients are interested in receiving post-operative acupuncture samt andre danske undersøgelser om akupunktur og smerter, der har været i ugeskrift for læger.

Mindst 24 pct. af den danske befolkning har brugt akupunktur på et eller andet tidspunkt i livet og 7 pct. har brugt metoden indenfor det seneste år. Hele 94 pct. af indlagte patienter er interesserede i at modtage akupunktur som supplement til konventionel behandling under deres indlæggelse på hospitalet, viser en undersøgelse med 500 patienter. 54 pct. af de indlagte ville endda hellere modtage behandling med akupunktur før almindelig medicinsk behandling.  Se hele undersøgelsen i faktaboksen til højre.

Sygehusene er vilde med akupunktur

Mens nogle af politikerne er lidt tilbageholdende med at implementere akupunktur, så er metoden for længst kommet ind af bagdøren. Akupunktur bliver tilbudt på alle fødeafdelinger i Danmark, og allerede i 2009 viste to danske undersøgelser, at akupunktur blev benyttet på 31 pct. af de danske sygehuse og på 14 pct. af alle danske sygehusafdelinger. Og interessen for akupunktur var stor, når man spurgte ind til ønsker for fremtidig behandling; således meldte 20 pct. af sygehusafdelingerne tilbage, at de planlagde eller ønskede at benytte akupunktur i fremtiden.

Sundhedsstyrelsen er ved at vurdere akupunkturs virkning

Sundhedsstyrelsens udsendte i februar et nyhedsbrev angående en høring, hvor Sundhedsstyrelsen ønsker at styrke forskningen og dermed evidensgrundlaget for de ikke-kirurgiske behandlinger, mht. behandling af “rodpåvirkning” i nakken med udstrålende symptomer til armen.

Forskning dokumenterer, at akupunktur er et fantastisk redskab til behandling af ovenstående lidelse(r), hvor patienterne ofte kan få en god virkning af behandlingen. Samtidig er behandlingen som regel en “kur” med et behandlingsforløb, hvorefter mange klarer sig helt uden smertestillende medicin. Dermed er det også en meget billig behandlingsform i længden. Forskning.dk vi i den kommende tid lægge flere oversatte forskningsresultater om akupunktur på siden.

Forskning.dk har spurgt Sundhedsstyrelsen, om de kan bekræfte, at akupunktur-brancheforeninger har indgivet et høringssvar.

SST om smertestillende medicin

Forskning.dk har stillet Sundhedsstyrelsen spørgsmål om smertestillende medicin. Det kom der følgende svar ud af for et halvt år siden:

– Som al anden medicin har analgetika (smertestillende medicin, red.) også bivirkninger. Nogle af disse bivirkninger kan medføre eller forværre smerter (f.eks. kan obstipation ved brug af opioider give mavesmerter). For en fuldstændig liste over de enkelte præparaters bivirkninger henvises til lærebøger og hjemmesider (f.eks. medicin.dk) samt til de enkelte lægemidlers produktresumeer, udtalte Elisabeth Penninga, Sundhedsstyrelsen, dengang.

– Det er korrekt, at vi har modtaget høringssvar fra Praktiserende Akupunktører og Danske Akupunktører. Disse vil blive offentliggjort på høringsportalen efter arbejdsgruppen har diskuteret alle høringssvarene og indarbejdet dem i retningslinjen. Da arbejdet med at indarbejde høringssvarene stadig er i gang, kan jeg ikke fortælle, hvordan de endelige anbefalinger bliver eller hvordan den fremlagte litteratur er blevet vurderet. Den nationale kliniske retningslinje vil blive publiceret i maj eller juni, udtaler Christine Skovgaard fra Sundhedsstyrelsen.

Forfatter: Gert Karlson