I Danmark skønnes 640-750.000 personer at lide af kroniske smerter. Adskillige undersøgelser dokumenterer effekten af akupunktur mod smerter, og Danske Akupunktører foreslår derfor politikerne at forbedre adgangen til akupunktur for de mange patienter, der ellers dagligt er tvunget til at tage medicin

Akupunktur virker mod smerter. Det har adskillige videnskabelige undersøgelser vist gennem de senere år.

– I valgkampens hede er sundhedsvæsenet næsten dagligt sat til debat. Desværre har politikerne mere lyst til at diskutere dyr sygehusmedicin til de få end omkostningseffektiv behandling til de mange. Det er et paradoks,  siger Henrik Jørgensen, formand for Danske Akupunktører.

Danskerne vil gerne have akupunktur

Professor i sundhedsøkonomi

 

Kjeld Møller Pedersen er primært ansat på Syddansk Universitet. Hans arbejdsopgaver spænder vidt:

  • Anvendelse af ny-institutionel økonomisk teori på sundhedsområdet
  • Sundhedsreformer, herunder problemstillinger vedr. offentlig-privat
  • Incitamenter i sundhedsvæsenet (på individ og organisatorisk niveau).
  • Beslutningsprocesser i sundhedsvæsenet
  • Præferencer for sundhed

En undersøgelse fra 2014 blandt 500 danskere, der gennemgik en operation, viste, at 81% af de adspurgte var interesseret i at få akupunktur mod smerter og kvalme efter operationen. Over halvdelen, 54%, foretrak at få akupunktur før konventionel medicin.

– Akupunktur har hidtil været slået i hartkorn med allehånde alternative behandlingsmetoder. Men vi må fastslå at akupunktur har dokumentation for at virke – blandt andet mod smerter. Og da smerter på alle måder påvirker livskvaliteten og produktiviteten er der belæg for, at akupunktur vil være en god investering sammenholdt med konventionel medicinsk behandling, siger Henrik Jørgensen.

Bakkes op af sundhedsøkonom

Han påpeger, at der er behov for nytænkning på området, alene af det faktum, at befolkningssammensætningen i de kommende år er en brændende platform for sundhedsbudgetterne med et stigende antal ældre og et stigende antal kronikere.

Han bakkes op af professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen:

– Det er forbundet med betydelige økonomiske konsekvenser at 16-18% af befolkningen over 18 år har sygefravær og nedsat arbejdsevne pga smerter, siger han og fortsætter,

– Med stigende evidens for, at akupunktur har effekt mod smertetilstande, giver det nu også mening at tage stilling til, om behandlingen kan betale sig. Udenlandske undersøgelser har tidligere bekræftet, at akupunktur er en omkostningseffektiv behandling af kroniske smerter – bl.a. ryg, nakke, skulder, kronisk hovedpine og slidgigt. Der er grund til optimisme i forhold til, at det samme vil gælde i en dansk sammenhæng.”

Så sent som i marts måned i år advarede en ekspert i en artikel i Berlingske mod danskernes overforbrug af morfin mod smerter. Danske Akupunktører har ligeledes med afsæt i data for klinisk effekt samt omkostningseffekt-undersøgelser tidligere italesat akupunktur som smertebehandling overfor en række politikere.

Forfatter: Gert Karlson