Velkomst v JC – alle til stede på Skype

Opsamling fra sidst

Det meste er evalueret over mail.

Udstillers areal tilkøbt – EM mener bedre styret næste gang EM/Anja. Tages op til næste møde

Ny forening. Hvordan forholder vi os til det?

DA valgte ikke at vil komplementere prisen for SA medlemmer, der tidligere på året blev pålagt gebyrer. Dette da DA ikke fandt det rimelig overfor resterende medlemmer.

Der opstår regulær interessekonflikt på de sidste GFer, via dem med dobbeltmedlemskab, der tager taletid og skaber dårlig stemning med emner udover dagsordenen. Der overvejes et forslag til vedtægtsændring til næste GF

DA tager stadig udgangspunkt i at alle foreninger står svagere end samlet.

Medlemspris: JC 253 kr pr medlem i KodaGramex (mulig prisen fordoblet)

Forårsseminar 2019

2 spor: Undervisere: 4 kursusholdere. Forslag til undervisere: opfordrer medlemmer til at komme med ønsker over FB og hjemmesiden. MC følger op og sender forespørgsler til undervisere inden næste gang vedr.:

Tema & udl/dansk spor?

EM: spørge medlemmerne om undervisere og tema. Der bestemmes at MC via FB og EM via hj sd, at der forespørges på hvilke emner der ønskes til FS19.

 

  1. a) kursusholdere
  2. b) priser: JC aftale med Comwell vil have 39% på værelsespriser. Fælles holdning da vi lægger ud som bestyrelse. JC sender priser ud til bestyrelsen, og til opfølgning på næste møde
  3. c) brochure (laves af Anja og Else) Bestyrelsesmedlemmer mener ik det er relevant og spild af penge, da ingen tog brochuren sidst.
  4. d) 1.hjælp: generalforsamling

Generalforsamling

Vedtægtsændringer lagt i Dropbox. Følges op på af alle inden næste gang.

Invitation ud 3 måneder før – over hj side. Øvrig forløb og vedtægtsændringer.

 

Udmeldelser. EM lavet Dropbox dokument over udmeldte, incl begrundelser.

EM og JC følger selv om på det.

 

Medlemskontingenter    Alle der har betalt i løbet af året 2018, skal jo også betale for 2019 og gerne i Januar (senest)

JC frihjul. LN foreslår 2 skæringspunkter, da ellers ved nye medlemmer i fx nov. mdr, der skal betale 3000 og derefter igen.

JL synes ik betale pr 1/1, men fra indmelding og 1 år frem – altså forskudt. Systemet har fejlet i indberetning.

EM vi må rykke dem iht forrige indbetalingsdato/ ifølge Stripe/Bank, dvs dem der har betalt sent i efteråret pga deres forglemmelse og vores manglende system til at rykke automatisk. Løsning Gebyr ved for sent betaling fremover.

LN: medlemmer skal betale til tiden, men heller ik underrettet pga systemet har slået knuder. Mange har dog vist at de skulle have betalt.

 

Prisstigning ift GF/hotel og KodaGramex i alle foreninger. Alle enige om at der skal være en naturlig regulering. JL mener også nogle bestyrelsesmedlemmer.

Enighed: Fra nu af betaler fra 1 år fra den måned de har betalt. Incl rykkergebyr på kr.?Alle

 

JL finder ud af med Mike om rykker til medlem om betaling også går til kasseren. JL

Fysisk Bestyrelsesmøde. Enighed i januar

Eventuelt

Supervision: LN prbl at RAB point gælder fra. JC nævner det ikke står men har altid været talt fra års begyndelse. LN søger stadig eksakt dato for rette beregning. Der tages pt udgangspunkt i Dropbox MedlemmerIndUd/ JC opdaterer løbende ved ind- og udmeldinger.

Hvordan eksluderer fra A til B, hvis ikke opfylder forpligtelser, såsom fx lagt beviser ind. Hvilke handlemuligheder har supervisionsudvalget, i forhold hvor lang periode har medlemmer?

JC synes mere konsekvens ved manglende uploading af uddannelsesbeviser som nyt og nuværende medlem. LN vedtægsændring med konkrete forholdsregler. EM synes dette arbejde er en kæmpe styrke, også i forhold til andre foreninger og bevågenheden fra sundhedsministeriet. Udformning af vedtægtsændring lagt på Dropbox. Tages op af alle næste gang.

JC bede JL om at konkretisere overfor Mike hvordan systemet skal køre. JL mener ikke at sætte Mike på noget for kompliceret. Enighed i bestyrelsen om konkret andet tiltag. JL sætter i gang.

Afslutning

JL og JC skal lave direkte adgang til EJN for kunder der vil klage over et medlem. JL

JL forslag fra en sygepl og aku fra EF18 om at lave online webinar som de gør, i fx Thorax nåling, sterilisering, mm. JL selv ved og er dog vanvittig dyrt at sætte op. En anden akupunktør, på opfordring fra andre akupunktører, henvendt ham som JL akademi, kontaktet JL, på baggrund af nåling Thorax & nålekrav.

JC også kontaktet af Marianne Schmidt.

JC melder at styrelsen for patientsikkerhed: et kursus for alle, også sygepl og fysser mm. Dem der afholder kurserne skal godkendes af styrelsen for patientsikkerhed.

Så kan være spildt hvis styrelsen ikke godkender det.

Alle skal skrives op på kurset, på deres hjemmeside, må fremadrettet udføre nåling af thorax. JC følger op på det.