Så er der kommet et nyt lovforslag fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsministeriet!

Efter lang lang lang ventetid er det så endelig kommet – Det nye lovforslag omkring Nåleakupunktur i Thorax!

I torsdags, den 15. november var Danske Akupunktører inviteret til et informationsmøde omkring det nye lovforslag – og det foregik i Sundheds- og Ældreministeriet på Holbergsgade i København kl 1400!

Vi mødte op 2 mand, nemlig Mustafa og undertegnede! Her mødte vi PA’s næstformand, Mia Lafrenz samt en repræsentant fra Behandlerforbundet!

Vi 4 fik så en gennemgang af lovforslaget og her fremgik det jo med al tydelighed, at myndighederne har lavet noget om på det første lovforslag – de havde lyttet til Danske Akupunktører og havde fulgt vores forslag fra vort høringssvar fra den 21. december 2017 om at indføre et kursus!

Vores forslag gik jo, som I måske husker, i al sin enkelthed ud på følgende:

“Retten til at udføre thorax-akupunktur er forbeholdt læger, eller personer der handler på lægens ansvar .

Også autoriserede sundhedspersoner/registrerede alternative behandlere i akupunktur med mindst 250 timers uddannelse i akupunktur samt mindst 40 timers kursus i sikker thorax-akupunktur må udføre thorax-akupunktur (kursets indhold skal godkendes af Styrelsen for Patientsikkerhed).

Mindst 40 timers kursus i sikker thorax-akupunktur skal generhverves mindst hvert 8. år!

Udelukkende ovenstående behandlere sikres ret til at praktisere inder for dette forbeholdte virksomhedsområde.”

Som det fremgår af det nye lovforslag, ja så vil man have indført et kursus (3 dages) og som det fremgår af forslagets §74 a stk.2 så:

“Nåleakupunkturbehandling på brystkasser er kun tilladt for den, der har gennemført et kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen, jv. dog stk.3.”

Stk.3. stk.2. omfatter ikke:

  1. læger og
  2. personer, der udfører akupunktur på brystkassen som led i offentlig sygehusbehandling

Stk.4. Den, der udfører behandling med nåleakupunktur på brystkassen, skal oplyse brugerne om, at denne har gennemført det kursus, der er nævnt i stk.2.

Forsat i stk.6. – Den, der ønsker at udføre nåleakupunktur på brystkassen, skal give  meddelelse til Styrelsen for Patientsikkerhed om, at kurset nævnt i stk.2. er gennemført. Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør en liste over de personer, der har gennemført kurset!

Og endelig § 79 a: – Den, der udfører nåleakupunktur på brystkassen, uden at have gennemført et kursus, som nævnt i stk.2., kan straffes med bøde!

Ovenstående er jo lige netop det, vi “bad Ministeren om” i vort høringssvar tilbage i december 2017 – så ja vi er rigtig tilfredse med resultatet

Loven træder i kraft den 1. juli 2019, jvf dog stk.2., hvor der står

“Stk.2. – Den, der ved lovens ikrafttræden her i landet udøver virksomhed med nåleakupunktur i brystkassen, kan uden at have gennemført det i §74 a, stk 2, nævnte kursus fortsat foretage nåleakupunktur på brystkassen frem til den 30. juni 2021!

  • Det foreslås desuden efter lovforslaget, at den, der udfører behandling med nåleakupunktur på brystkassen, skal oplyse brugerne om, at vedkommende har gennemført kurset – og det foreslår man så, at behandleren offentliggør  på sin hjemmeside om, at kurset er gennemført eller ved at hænge kursusbeviset op i sit venteværelse eller lignende – gør man det på denne måde, ja så mener man at man har efterlevet oplysningspligten!                                                              S

Så kort fortalt, så er det et krav at man skal gennemføre dette 3 dages kursus for at få lov til fortsat at fortage nåleakupunktur i thorax! Dette kursus kommet til at koste hvert enkelt kr. 3500,- Når dette er gennemført, er man forpligtiget til at meddele Styrelsen for Patientsikkerhed, at man nu har gennemført kurset og her skal behandleren betale  kr 318,- Dette er at betragte som et gebyr for at Styrelsen for Patientsikkerhed kan fabrikere en liste over alle behandlere, der har gennemført kurset og derefter at få det offentliggjort på Styrelsens hjemmeside!

  • En lang lang redegørelse for hvordan det nye lovforslag er opbygget! Stadig er det med en vis tilfredshed, at man har lyttet til Danske Akupunktører og vi bakker selvfølgelig det nye lovforslag op så vi alle med sindsro kan fortsætte med at behandle patienterne, også i Thorax-området!

Skulle I have nogen spørgsmål omkring ovenstående, så kan I, som altid, henvende jer til bestyrelsen og det gør I nemmest ved at maile til

[email protected]

hvorefter I vil kunne få svar på jeres spørgsmål! I kan jo også alle læse lovforslaget , som det også fremgår på vores hjemmeside!

Jens Christian Christensen

Formand – Danske Akupunktører