Kære Jens Christian Christensen

Tak for din henvendelse om det udkast til lovforslag om nye regler for akupunkturbehandling på brystkassen, som har været i offentlig høring.

Ministeriet har nu gennemgået de indkomne høringssvar og øvrige henvendelser om lovforslaget om at gøre nåleakupunktur på brystkassen lægeforbeholdt.

Fra branchens side er der rejst en række kritikpunkter, som jeg naturligvis lytter til.

Jeg har derfor besluttet ikke at gå videre med det konkrete forslag. Men der skal ikke herske tvivl om, at det er nødvendigt, at vi får skabt et regelsæt, der sikrer, at personer, som foretager akupunkturbehandlinger på brystkassen, har de rette kvalifikationer.

Derfor har jeg bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at undersøge mulighederne for at sikre patientsikkerheden via en alternativ regulering af nåleakupunktur på brystkassen, som akupunktører og andre, der udfører akupunktur, i højere grad kan se sig selv i.

Set i det lys er det min opfattelse, at et eventuelt møde mellem os bør afvente, at der foreligger et nyt forslag til regulering.

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby