Nu har vi fået udleveret en del af vores agtindsigt, og de næste par
dage skal vi bruge på at få færdigskrevet DA’s høringssvar!
Vi vil prioritere arbejdet med at formulere og forfatte dette svar,
hvorfor der vil der ikke komme mere information ud den
nærmeste tid.
Via vores forespørgsel om aktindsigt ved vi nu også at det ikke er
alle 4 omtalte sager der kan dateres 2017, da mindst en af disse
sager er fra august 2016.
Med det udspil der foreligger, er det klart at det vil medføre en
stor begrænsning i udførelsen af akupunktur, hvilket vil ramme
både vores erhverv og vores patienter urimeligt hårdt, hvorfor
dette argument naturligvis er og vil være vores hoved anke.
DA har været i kontakt med 2 af de involverede behandlere (2
fysioterapeuter), og ingen af dem er ikke afvisende for at komme
og fortælle vores medlemmer om episoderne og hele sagsforløbet,
såfremt der måtte være interesse for dette. Begge deres patienter er
i øvrigt helt symptomfri i dag.
Det har altid været Danske Akupunktørers holdning, at der bør
indføres autorisation for akupunktører, hvilket også fremgår af
vores seneste høringssvar fra d. 24. november 2005, og vi har med
tilfredshed erfaret, at også lægernes akupunkturselskab (DMAS)
deler denne holdning.- Og for første gang i den tid Danske
Akupunktører har eksisteret, går nu også Praktiserende
Akupunktører ind for en autorisationsordning for akupunktører, så
man kan vel sige, at en af de politiske forskelle foreningerne
imellem, har udlignet sig.
Som formand for Danske Akupunktører er der dog en ting, som
har undret mig i denne sag! Jeg har kun en eneste gang hørt fra en

akupunktør, der har vist empati overfor de patienter, som er blevet
skadet med nåleakupunktur! Måske det er nutidens trend, men
man bør vel tænke lidt på, hvor forfærdelige disse sager er, også
(og måske især) for de ramte patienter. I nogle telefonsamtaler er
det lige før man tror, at det har været patienternes egen skyld!
Sagen kort: Sundhedsministeren vil, på baggrund af
flere sager i 2017 med punkterede lunger efter
nåleakupunktur – indføre et forbud mod thorax-
akupunktur for alle andre end læger, og deres
ansatte. Sundhedsministeren har sendt et forslag i
høring, og i denne høringsproces vil DA naturligvis
argumentere imod lovforslaget.