Nytåret 2018

Bestyrelsen i Danske Akupunktører vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer og deres familier

ET RIGTIG GODT NYTÅR!

Der er rigtig mange udfordringer, der ”banker på” i 2018, heriblandt:

Vores hjemmeside

Forårsseminar og generalforsamling

Den nye PERSONDATA forordning

Vores hjemmeside er nu endelig ved at være så godt som klar og vi glæder os over alle de nye muligheder, hjemmesiden giver os.

Tilrettelæggelsen af vores forårsseminar april 2018 med tilhørende generalforsamling forløber planmæssigt! Især glæder vi os over de nye spændende undervisere, det er lykkedes os at få fat i, hvorfor vi ser frem til et meget spændende seminar. (Indkaldelsen til generalforsamling udsendes i begyndelsen af næste uge).

Den nye persondataforordning, der træder i kraft til maj 2018 bliver en af de helt store udfordringer i det nye år, som vi i bestyrelsen vil have fokus på.

Dette kun for at give et lille indblik i nogle af de store, men så sandelig også meget spændende udfordringer, der ligger og venter!

Til slut vil vi gerne sige jer alle en stor tak for året 2017.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle i det nye år!

På bestyrelsens vegne,

Jens Christian Christensen

Formand for bestyrelsen i Danske Akupunktører